مشترک گرامی، با پرداخت غیر حضوری بهای برق مصرفی خود، در هزینه و زمان صرفه جویی نمایید. متقاضیان و مشترکین محترم : جهت تسهیل در دریافت خدمات انشعاب برق، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه فرمایید. کلیه مشترکین خانگی از تاریخ 1393/1/1 به استناد بند "ج" تبصره 15 قانون بودجه کل کشور مشمول خدمات بیمه مشترکین برق می باشند.
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4342
 بازدید امروز : 6
 کل بازدید : 3641520
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 4/2813
سایتهای مرتبط


 
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی

 

روش اجرایی ادغام انشعابها :

 

1- هدف و د امنه کاربرد

هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح نحوه ادغام دو یا چند انشعاب در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام میباشد. دامنه کاربرد این روش اجرایی معاونت مهندسی ،  دفتر هماهنگی خدمات مشترکین ، ادارات بهره برداری و خدمات مشترکین برق شهرستانها و بخشها است و مفاد آن بایستی از سوی کلیه پرسنل ذیربط شاغل در این واحدها رعایت ، حفظ و اجرا شود.

2-تعاریف :

ادغام انشعاب : تبدیل دو یا چند انشعاب به یک انشعاب را در محل قبلی انشعابات ادغام انشعاب گویند.

3-  مراجع :

3-1 روش اجرایی کنترل مدارک و داده به شماره 01-رش ک ر

32-2 روش اجرایی کنترلسوابق کیفیت به شماره 02- رش- ک ر

4- شرح اقدامات

4-1- مشترک به مسئـــول قبـــول اشتـــراک مراجعـــه و فرم درخـواست ادغام انشعابات به شماره 28- ف ر خ م و یا شماره 27 ف ر خ م را برحسب اینکه قدرت حاصل از ادغام انشعابات غیر دیماندی و دیماندی باشد را تکمیل می نماید.

4-2- مسئول قبول اشتراک ضمن تخصیص شماره درخواست به مشترک مشخصات مشترک را در دفتر گردش کار متقاضیان در برق شهرستان به شماره 03- ف ر- خ م ثبت و ثبت تقاضا را طی رسید تقاضا به شماره 18- ف ر ک م به مشترک اعلام ، فرم درخواست را ضمیمه پرونده مشترک کرده و پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین جهت تسویه حساب بدهی احتمالی برای اپراتور ارسال میشود.

4-3- مشترک پس از مراجعه به اپراتور در صورتیکه بدهی داشته باشد مبلغ بدهی را پرداخت و قسمت تسویه حساب فرم درخواست توسط اپراتور تکمیل و تائید و برای رئیس اداره خدمات مشترکین ارسال میشود. اگر مشترک بدهی نداشته باشد موضوع در قسمت تسویه حساب فرم درخواست مبنی بر عدم وجود بدهی توسط اپراتور ثبت و برای رئیس اداره خدمات مشترکین ارسال میشود.

یادآوری 1: در صورت عدم امکان تسویه حساب توسط مشترک با توافق مدیر عامل مراحل بعدی بدون تسویه حساب صورت میگیرد. دستور مدیر عامل نیز پیوست درخواست میشود.

 

 

4-4- اگر قدرت ادغامی غیر دیماندی ( کمتر از 30 کیلو وات ) باشذ پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین برای مأمور بازدید ارسال و مأمور بازدید از محل بازدید مینماید و چگونگی ادغام انشعابات را در قسمت مربوطه فرم تر سیم و نیز لوازم مورد نیاز را نیز پیش بینی و در فرم ثبت می کند

5-4- شرایط و هزینه های مربوط به ادغام انشعابات به مشترک اعلام میشود.

6-4- پس از قبول شرایط و هزینه ها توسط مشترک پرونده جهت ادغام انشعابات برای مأمور نصب ارسال میشود مأمور نصب نسبت به ادغام انشعابات اقدام و مشخصات لوازم اندازه گیری قبلی و جدید را در فرم صورتجلسه ادغام انشعابات برای قدرت دیماندی زیر 30 کیلو وات به شماره 29- ف ر- خ م ثبت می نماید . موضوع نیز به اداره خدمات مشترکین گزارش میشود.

7-4- صورتجلسه ادغام توسط رئیس اداره خدمات مشترکین برای تسویه حساب و حذف انشعابات قبلی و درج و مشخصات جدید در کامپیوتر برای اپراتور ارسال میشود. اپراتور پس از انجام اقدامات لازم پرونده را به رئیس اداره خدمات مشترکین عودت میدهد . پس از کنترل پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین پرونده به بایگانی ارسال میشود.

8-4- اگر قدرت ادغامی 30 کیلو وات یا بیشتر باشد پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین برای اداره بهره برداری ارسال میشود.

9-4- اداره بهره بردار ینسبت به تهیه طرح ادغام انشعابات براساس دستورالعمل تهیه طرح اقدام و پرونده را به اداره خدمات مشترکین عودت میدهد . در صورتیکه امکان ادغام انشعابات وجود نداشته باشد فعالیتها خاتمه و پرونده مختومه میگردد.

10-4- اداره خدمات مشترکین طرح ادغام انشعاب را به همراه مدارک مورد نیاز به امضاء مدیر برق شهرستان / بخش برای دفتر هماهنگی خدمات مشترکین ارسال می نماید.

11-4- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین مدارک ارسالی را با توجه به آئین نامه تکمیلی بررسی می کند در صورتی که ایرادی مشاهده شود جهت اصلاح به برق شهرستان / بخش عودت میدهد. که پس از اصلاح عملیات ادامه می یابد . سپس طرح را به همـراه مدارک ارسالی به معاونت مهندسی/ دفتر طراحی ارسال و موضوع را در دفتر گردش کار متقاضیان در حوزه ستادی ثبت می کند.

12-4- معاونت مهندسی / دفتر طراحی طرح و مدارک ارسالی را بررسی و در صورتیکه طرح قابل قبول نباشد طرح را با ذکردلایل به برق شهرستان / بخش جهت اصلاح عودت میدهد رونوشتی از نامه ارسالی به دفتر هماهنگی خدمات مشترکین جهت اطلاع ارسال میشود. که پس از اصلاح طرح توسط برق شهرستان/ بخش عملیات مطابق همین بند ادامه پیدا میکند.

13-4- دفتر طراحی پس از بازدید و بررسی طرح را بهمراه فرم بررسی طرح به شماره  06- ف ر- م ت در کمیسیون نیرو رسانی و انشعابات دیماندی مطرح می نماید . کمیسیون نیرو رسانی و انشعابات دیماندی براساس آئین نامه ها و بخشنامه های موجود تصمیم گیری نموده و نتایج را در صورتجلسه کمیسیون درج می نماید.

14-4- دفتر طراحی براساس مصوبات مندرج در صورتجلسه اقدام به صدور اعلام هزینه نیرو رسانی می نماید و یک نسخه از مدارک مورد نیاز را به دفتر هماهنگی خدمات مشترکین جهت اعلام به مشترک ارسال می نماید.

15-4- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین بر حسب مورد اقدام به برآورد مابه التفاوت هزینه های ادغام انشعابات نموده و شرایط و هزینه های نیرو رسانی و انشعابات را به برق شهرستان / بخش جهت اعلام به مشترک ارسال می نماید.

16-4- برق شهرستان / بخش براساس اعلام هزینه صادر شده ، هزینه ها را طی قبضهای خدمات به مشترک اعلامینماید.

17-4- مشترک پس از  پرداخت ، واریز هزینه ها را طی فیش های پرداختی به اداره خدمات مشترکین اعلام و اداره خدمات مشترکین پس از تائید ، وصول هزینه ها را به دفتر هماهنگی خدمات مشترکین اعلام میدارد.

18-4- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین پس از کنترل هزینه های پرداختی با اعلام هزینه های صادر شده طی فرم درخواست صدور دستور کار به شماره 09- ف ر- خ م از معاونت مهندسی/ دفتر طراحی / برق شهرستان درخواست صدور دستور کار را مینماید.

19-4 معاونت مهندسی/ دفتر طراحی / برق شهرستان نسبت به صدور دستور کار براساس طرح تهیه شده اقدام و دستور کار را جهت تأمین اعتبار به امور مالی / اداره مالی و پشتیبانی ارسال می نماید.

20-4- پس از تأمین اعتبار دستور کار ، یک نسخه از دستور کار به امور مالی / اداره مالی و پشتیبانی یک نسخه جهت حسابداری انبار به انبار ، یک نسخه جهت نظارت به دفتر نظارت و یک نسخه جهت اطلاع به مجری/ پیمانکار ارسال میشود.

21-4- طرح توسط مجری/ پیمانکار اجرا میشود و در حین اجرا نظارتهای لازم توسط دفتر نظارت و مطابق روش اجرایی نظارت بر اجرای طرحها به شماره 01- ف ر- م ت صورت میپذیرد.

22-4- وســــــــایل اندازه گیـــــــــــری جدید تــــــــوسط اداره بهـــــــــره برداری شهــــــرستان نصب و مشخصــــات وسایل اندازه گیری قبلی و جدید در فرم صورتجلسه ادغام انشعــــابــــات برای قـــــدرت 30 کیلو وات یا بیشتـــــر به شمــــــاره 30 ف ر- خ م ثبت و به امضــاء نمـــایندگـــان اداره بهـــــــــره برداری شهـــرستــــان و اداره خــدمـــــــات مشتــــرکیــــن

و مشترک میرسد. یک نسخه از صورتجلسه جهت اعمال تغییرات و صدور صورتحساب برای اداره خدمات مشترکین / اپراتور ارسال میشود.

23-4- صورتجلسه توسط رئیس اداره خدمات مشترکین جهت تسویه حساب حذف انشعاباتقبلی و درج مشخصات جدید برای اپراتور ارسال میشود.

24-4- پس از اعمال تغییرات توسط اپراتور پرونده برای رئیس اداره خدمات مشترکین ارسال و پس از کنترل پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین به بایگانی ارسال میگردد.

5- مستندات

5-1- روش اجرایی نظارت بر اجرای طرحها به شماره 01- ر ش- م ت 

5-2- روش اجرایی کنترل طرح  و صدور دستور کار به شماره 02- ر ش- م ت

5-3- دستورالعمل تهیه طرح به شماره 01- د س م ت

5-4- دستورالعمل نصب وسایل اندازه گیری ابلاغی از وزارت نیرو 

6- پیوستها و ضمائم

6-1- فرم درخواست ادغام انشعابات ( وقتی که قدرت ادغامی غیر دیماندی باشد ) به شماره 28 ف ر- خ م

6-2- فرم درخواست ادغام انشعابات ( وقتی که قدرت ادغامی دیماندی باشد ) به شماره 27 ف ر- خ م

6-3- فرم صورتجلسه ادغام انشعابات ( وقتی که قدرت ادغامی غیر دیماندی باشد ) به شماره 29 ف ر- خ م

6-4- فرم صورتجلسه ادغام انشعابات ( وقتی که قدرت ادغامی دیماندی باشد ) به شماره 30 ف ر- خ م

6-5- فرم بررسی طرح به شماره 06- ف ر- م ت

6-6- فرم درخواست صدور دستور کار به شماره 09- ف ر- خ م

6-7- دفتر گردش کار متقاضیان در برق شهرستان به شماره 03- ف ر- خ م

6-8- دفتر گردش کار متقاضیان در حوزه ستادی به شماره 04- ف ر خ م

6-9- رسیدگی تقاضای مشتری به شماره 18- ف ر- ک ر

 

دانلود فرم درخواست ادغام انشعابات :

   دانلود : edghame enshabat.pdf           حجم فایل 217 KB
ورود
 
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
ساعت
پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧
عنوان
عنوان

بار مصرف برق

صرفه جویی در برق