شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
مدیر دفتر مدیریت مصرف

محمدحسین رشنو 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

پست سازمانی : مدیر دفتر مدیریت مصرف

وظایف و مسئولیت ها :

1.      تعریف پروژه های بهینه سازی مصرف در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، خانگی، عمومی وتجاری

2.      تشکیل کارگروه مدیریت انرژی در شرکت و پیگیری اجرای مصوبات و الزامات قانونی در سطح استان

3.      هماهنگی کامل با ادارات آموزش و پرورش در قالب انعقاد قرارداد همکاری به جهت اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف

4.      هماهنگی و تعامل به سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص برگزاری همایش ها، جلسات و دوره های مدیریت مصرف ویژه  مشترکین صنعتی، ممیزی انرژی اجرای نظام نامه مصرف در صنایع سنگین و سایر موارد.

5.      بررسی و مطالعه مصارف در گروههای مختلف مقایسه و تحلیل چگونه مصرف در طی سالهای مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج

6.      تهیه الگوی مصرف مشترکین در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، خانگی، عمومی وتجاری

7.      برآورد پتانسیل صرفه جویی در شهرهای مختلف استان

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/22
تعداد بازدید: 306
Powered by DorsaPortal