شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر
دستورالعملهای مهندسی
 
 
 1- سایز پیچ و مهره ها 
 2- دستورالعمل ارت میله ای 
 3- دستورالعمل حفاری پایه ها 
 4- دستورالعمل محاسبه افت ولتاژ شبکه 20 اختصاصی 
 5- دستورالعمل محاسبه ضریب همزمانی 
 6- دستورالعمل تعیین مشخصات اصلی در طراحی پست های توزیع 
 7- دستورالعمل وضعیت ثبات و معابر در تابلوها 
 8- جدول تعیین قدرت ترانس 
 9-  انتخاب سایز کابل ترانس 
10- نحوه محاسبه متراژ مصرفی کابل خودنگهدار در شبکه های فشار ضعیف 
 11- محاسبه و انتخاب مقطع کابل 20 کیلوولت منشعب از شبکه فشار متوسط 
 12- محاسبه و انتخاب سایز کابل های فیدرهای فشار ضعیف 
 13- حریم نهایی 
 14- الزامات تابلوهای مسکونی و تجاری 
 15- دستورالعمل پاسخ به استعلام ها 
 16- الزامات و مشخصات تابلو کنتورهای سه فاز 
 17- الزامات و شرایط فنی و عمومی تامین برق
 
 18- الزامات و مشخصات فنی تابلوهای اختصاصی دیماندی
 
 19- MOF 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/29
تعداد بازدید: 5605
Powered by DorsaPortal