شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تعرفه تجاری

تعرفه شماره 5 :سایر مصارف

5-1 - تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات

بهای انرژی (kwh/ریال)

بهای قدرت (kw/ریال)

ساعات کم باری

ساعات اوج بار

ساعات میان باری

900.5

3602

1801

32736

تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر

قیمت پایه هر کیلووات‌ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات‌ساعت در ماه)

1801

0تا100

1882

مازاد بر100تا200

1965

مازاد بر200تا300

2046

مازاد بر300تا400

2291

مازاد بر400تا500

2619

مازاد بر500تا600

2946

مازاد بر600

برای مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر، حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند 5-2 شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات‌ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 2455ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 1801ریال می‌باشد.

شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 (سایر مصارف):

5-1- در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می‌شود.

5-2- برای مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر، به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج‌بار و تخفیف مصارف غیراوج‌بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری

چند‌زمانه می‌باشند به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

 

کل مصرف اوج‌بار در دوره × 655ریال

=اضافه پرداختی مصارف اوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری سه‌زمانه می‌باشند)

کل مصرف کم باری در دوره × 327.5ریال


= تخفیف مصارف غیراوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند )

کل مصرف غیراوج‌بار در دوره × 131ریال

 

5-3- مشترکینی که در دسته‌بندی تعرفه‌های 1 تا 4 قرار نمی‌گیرند، مشمول تعرفه سایر مصارف(تعرفه شماره5 ) می‌شوند.

5-4-واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول مفادبخشنامه شماره 100/30/25071مورخ 13/5/92 می گردند.اعمال جریمه یادشده صرفا پس از اعلام مشخصات واحدصنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امورصنفی مربوطه صورت می گیرد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/02/26
تعداد بازدید: 8515
Powered by DorsaPortal