مشترک گرامی، با پرداخت غیر حضوری بهای برق مصرفی خود، در هزینه و زمان صرفه جویی نمایید. متقاضیان و مشترکین محترم : جهت تسهیل در دریافت خدمات انشعاب برق، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه فرمایید. کلیه مشترکین خانگی از تاریخ 1393/1/1 به استناد بند "ج" تبصره 15 قانون بودجه کل کشور مشمول خدمات بیمه مشترکین برق می باشند.
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5160
 بازدید امروز : 341
 کل بازدید : 3607992
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/1875
سایتهای مرتبط


 
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی

 

روش اجرایی افزایش قدرت  انشعاب :

 

1- هدف و د امنه کاربرد

هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح فعالیت های مربوط به افزایش قدرت انشعاب دیماندی و غیر دیماندی است.

دامنه کاربرد این روش اجرایی کلیه برق شهرستانها و بخشها شامل واحدهای خدمات مشترکین و بهره برداری و معاونت مهندسی و دفتر هماهنگی خدمات مشترکین است و مفاد آن باید از سوی کلیه پرسنل ذیربط شاغل در این واحدها رعایت حفظ و اجراء شود.

2- تعاریف :

2-1- انشعاب غیر دیماندی : به انشعابی که قدرت آن کمتر از 30 کیلو وات باشد اطلاق میگردد.

2-2- انشعاب دیماندی : به انشعاباتی که قدرت آن 30 کیلو وات و یا بیشتر باشد اطلاق میگردد.

3- مراجع :

مراجع این روش اجرایی عبارتند از :

3-1 روش اجرایی کنترل مدارک و داده ها به شماره 01-رش ک ر

3-2 روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت به شماره02- رش- ک ر

4- شرح اقدامات

4-1- مشترک جهت افزایش قدرت انشعاب خود به مسئول قبول اشتراک مراجعه می کند مسئول قبول اشتراک شرایط و یک نسخه از قرارداد افزایش قدرت را در اختیار متقاضی قرار میدهد در صورتی که متقـاضی با این شرایط موافق نبود عملیات خاتمه می یابد در غیر این صورت فرم درخواست افزایش قدرت به انشعاب دیماندی/ غیر دیماندی به شماره های 22 ف ر- خ م یا 23- ف ر خ م را تکمیل می نماید.

4-2- رئیس اداره خدمات مشترکین پس از بررسی پرونده را جهت اقدام لازم به اپراتور و مسئول قبول اشتراک ارسال میکند.

4-3- مسئول قبول اشتراک ضمن تخصیص شماره درخواست به مشترک مشخصات مشترک را در دفتر گردش کار متقاضیان در برق شهرستان به شماره 03- ف ر خ م ثبت و ثبت تقاضا را طی رسید تقاضا به شماره 18- ف ر ک ر به مشترک اعلام ، فرم درخواست را ضمیمه پرونده مشترک کرده و او را جهت تسویه حساب بدهی احتمالی به اپراتور معرفی مینماید.

4-4- مشترک پس از مراجعه به اپراتور در صورتیکه بدهی داشته باشد مبلغ بدهی را پرداخت و قسمت تسویه حساب فرم درخواست توسط اپراتور تکمیل و تائید و برای مسئول قبول اشتراک ارسال میشود. اگر مشترک بدهی نداشته باشد موضوع در قسمت تسویه حساب فرم درخواست مبنی بر عدم وجود بدهی توسط اپراتور ثبت و برای مسئول قبول اشتراک ارسال میشود.

یادآوری 1: در صورت عدم امکان تسویه حساب توسط مشترک با توافق مدیر عامل مراحل بعدی بدون تسویه حساب صورت میگیرد. دستور مدیر عامل نیز پیوست درخواست میشود.

4-5- اگر درخواست افزایش قدرت تا سقف غیر دیماندی باشد مطابق بند 4-6 و اگر دیماندی باشد مطابق بند 4-14 عمل میشود.

 

4-6- مسئول خدمات مشترکین پرونده را بهمراه فرم تکمیل شده درخواست مشترک برای مأمور بازدید ارسال مینماید.

4-7- مأمور مربوطه از محل بازدید و کروکی را در فرم درخواست ترسیم و پرونده را جهت اقدام بعدی برای مسئول خدمات مشترکین ارسال می نماید.

4-8- مسئول خدمات مشترکین پرونده را برای واحد بهره برداری جهت تعیین باردهی ارسال می نماید. واحد بهره برداری نسبت به تعیین بار پست تغذیه کننده مشترک اقدام و نتیجه را در فرم ثبت می نماید و پس از تائید رئیس واحد بهره برداری / مدیر برق شهرستان / بخش برای مسئول خدمات مشترکین ارسال می نماید.

4-9- مسئول خدمات مشترکین پرونده را جهت اعلام هزینه ارسال میکند براساس تعرفه های موجود مابه التفاوت هزینه افزایش قدرت و هزینه نصب را طی فرم های قبض خدمات به مشترک اعلام می نماید.

4-10- مشترک هزینه افزایش قدرت را واریز و فیش پرداختی را پس از تائید وصوب به مسئول قبول اشتراک عودت می دهد.

4-11- مسئول قبول اشتراک فرمهای درخواست و فیش پرداختی هزینه ها را ضمیمه پرونده می نماید و پرونده را برای اداره مشترکین ارسال می کند . رئیس اداره خدمات مشترکین پرونده را جهت نصب انشعــاب با قدرت جدید برای انشعــابات ارسـال می نماید.

4-12- مأمور نصب در صورت لزوم نسبت به جمع آوری لوازم اندازه گیری قبلی اقدام و مشخصات وسایل اندازه گیری قبلی و جدید را در فرم صورتجلسه افزایش قدرت غیر دیماندی به شماره 24- ف ر- خ م ثبت و در صورت لزوم نسبت به نصب وسایل اندازه گیری جدید مطابق با دستورالعمل نصب وسایل اندازه گیری ابلاغ شده از وزارت نیرو اقدام مینماید. مراتب در فرم صورتجلسه افزایش قدرت غیر دیماندی ثبت و توسط اداره خدمات مشترکین جهت اعمال تغییرات برای اپراتور ارسال میشود.

4-13- پس از اعمال تغییرات توسط اپراتور پرونده برای رئیس واحد خدمات مشترکین ارسال و رئیس واحد خدمات مشترکین پرونده پس از کنترل را جهت بایگانی ارسال می نماید و فعالیت ها خاتمه پیدا میکند.

4-14- اگر مشترک درخواست افزایش به قدرت دیماندی نموده باشد مسئول خدمات مشترکین پرونده را به واحد بهره برداری جهت اعلام نظر و تهیه طرح و گزارش در مورد چگونگی افزایش قدرت انشعاب ارسال می نماید.

4-15- واحد بهره برداری درخواست مشترک را بررسی و طرح چگونگی افزایش قدرت را براساس دستورالعمل تهیه طرح به شماره 01- د س م ت و طی فرم کروکی به شماره 07- ف ر- م ت تهیه و ضمن درج اظهار نظر خود در فرم درخواست افزایش قدرت آن را به مسئول قبول اشتراک عودت میدهد.

 

 

 

4-16- مسئول قبول اشتراک پس از ثبت موضوع در دفتر گردش کار متقاضیان طرح تهیه شده را بهمراه مدارک مورد نیاز طی نامه برای دفتر هماهنگی خدمات مشترکین ارسال می نماید.

4-17- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین ضمن ثبت درخواست مشترک در دفتر گردش کار متقاضیان در حوزه ستادی به شماره 04- ف ر- خ م پرونده را برای معاونت مهندسی / دفتر طراحی ارسال مینماید.

4-18- دفتر طراحی پس از بازدید و بررسی طرح را بهمراه فرم بررسی طرح به شماره 06- ف ر- م  در کمیسیون نیرو رسانی و انشعابات دیماندی مطرح مینماید. کمسیون نیرو رسانی و انشعابات دیماندی براساس آئین نامه ها و بخشنـــامــه هـای موجود تصمیم گیری نموده و نتایج را در صورتجلسه کمیسیون درج مینماید.

4-19- دفتر طراحی براساس مصوبات مندرج در صورتجلسه اقدام به صدور اعلام هزینه نیرو رسانی می نماید و یک نسخه از مدارک مورد نیاز را به دفتر هماهنگی خدمات مشترکین جهت اعلام به مشترک ارسال مینماید.

4-20- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین اقدام به برآورد هزینه های مابه التفاوت افزایش قدرت می نماید و شرایط و هزینه ها را طی فرم اعلام هزینه انشعاب و اعلام هزینه نیرو رسانی به مشترک و واحد خدمات مشترکین شهرستان / بخش اعلام می نماید همزمان قرارداد افزایش قدرت منعقد میشود.

4-21- مسئول قبول اشتراک براساس اعلام هزینه صادر شده هزینه ها را طی قبض های خدمات به مشترک اعلام میکند.

22-4- مشترک پس از پرداخت هزینه ها فیش های پرداختی را به مسئول قبول اشتراک ارائه و مسئول قبول اشتراک پس از تائید ، وصول هزینه ها را به دفتر هماهنگی خدمات مشترکین اعلام میدارد.

4-23- دفتر هماهنگی خدمات مشترکین پس از کنترل هزینه های پرداختی با اعلام هزینه های صادر شده طی فرم درخواست صدور دستور کار به شماره 09- ف ر- خ م از معاونت مهندسی/ دفتر طراحی / برق شهرستان درخواست صدور دستور کار مینماید.

4-24- معاونت مهندسی/ دفتر طراحی/ برق شهرستان نسبت به صدور دستور کار براساس طرح تهیه شده اقدام و دستور کار را جهت تأمین اعتبار به امور مالی / و پشتیبانی ارسال مینماید.

* مراتب نیز طی رونوشت ابلاغ دستور کار به اطلاع دفتر هماهنگی خدمات مشترکین میرسد.

4-25- پس از تأمین اعتبار دستور کار ، یک نسخه از دستور کار به امور مالی / اداره مالی و پشتیبانی ارسال و نسخ دستور کار مطابق مندرجات فرم توزیع میشود.

 

4-26- طرح توسط مجری / پیمانکار اجرا میشود و در حین اجرا نظارتهای لازم توسط دفتر نظارت و مطابق روش اجرایی نظارت بر اجرای طرحها به شماره 01- ف ر م ت صورت میپذیرد.

4-27- در صورت لزوم وسایل اندازه گیری متناسب با قدرت جدید توسط واحد بهره برداری شهرستان نصب و مشخصات وسایل اندازه گیری قبلی و جدید در فرم صورتجلسه افزایش قدرت دیماندی به شماره 26- ف ر خ م ثبت و به امضاء نمایندگان دفتر نظارت ، واحد بهره برداری شهرستان و واحد خدمات مشترکین و مشتری میرسد.

صورتجلسه توسط رئیس اداره خدمات مشترکین برای اپراتور جهت اعمال تغییرات ارسال میشود.

4-28- پس از اعمال تغییراپراتور پرونده را برای رئیس اداره خدمات مشترکین ارسال و پرونده پس از تائید توسط رئیس مشترکین به بایگانی ارسال میشود.

4-29- نقشه مطابق ساخت نیز طی فرم کروکی به شماره 07- ف ر- م ت توسط مجری / پیمانکا تهیه و ضمیمه پرونده میشود. یک نسخه از نقشه مطابق ساخت نیز به برق شهرستان / بخش اداره بهره برداری جهت به روز سازی نقشه ها ارسال میشود.

5- مستندات

5-1- دستورالعمل تهیه طرح به شماره 01- د س م ت

5-2- روش اجرایی نظارت بر اجرای طرحها به شماره 01- ر ش- م ت

6- ضمائم و پیوستها

6-1- فرم درخواست افزایش قرت به انشعاب دیماندی به شماره 23- ف ر- خ م

6-2- فرم درخواست افزایش قدرت به انشعاب غیر دیماندی به شماره 22- ف ر- خ م

6- 3- فرم صورتجلسه افزایش قدرت غیر دیماندی به شماره 24- ف ر- خ م

6-4- فرم کروکی طرح به شماره 07- ف ر م ت

6-5- فرم بررسی طرح به شماره 06-  ر م ت

6-6- فرم درخواست صدور دستور کار به شماره 09- ف ر- خ م

6-7- فرم صورتجلسه افزایش قدرت دیماندی به شماره 26- ف ر- خ م

6-8- فرم رسید تقاضای مشتری به شماره 18- ف ر- ک ر

 

 

دانلود فرم های  درخواست  افزایش قدرت :

   دانلود : afzayesh ghodrat.pdf           حجم فایل 149 KB
ورود
 
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
ساعت
جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
عنوان
عنوان

بار مصرف برق

صرفه جویی در برق