۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
انتخاب رنگ:
دسته بندی مطالب
ارتباط با مدیران

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 

 

دکتر ولی اله ناصری

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق

تلفن: 08433337401

نمابر: 08433333030

پست الکترونیک: modiramel[at]bargh-ilam.ir

 شرح وظایف

هدایت و راهبری عملیاتی کلیه فعالیت های شرکت به منظور تحقق ماموریت و چشم انداز تدوین شده در زمینه های فنی ، اداری و مالی ، با رعایت قوانین و مقررات و اجرای آیین نامه های مربوطه برای حسن اداره امور شرکت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره با رویکرد سیستمی و بهبود

 سوابق خدمتی
 

معاونین

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 

مهندس حسن بشیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تلفن: 08433362693

نمابر: 08433330005

mohandesi[at]bargh-ilam.ir

 

مهندس مجتبی صیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

تلفن: 08433362693

نمابر: 08433330005

bahrebardari[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف 

معاونت فروش و خدمات مشترکین

معاونت مالی و پشتیبانی

 

مهندس سمیرا سیالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تلفن: 08433332943

نمابر: 08433330005

moshtarakin[at]bargh-ilam.ir

 

سجاد رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن: 08433343627

نمابر: 08433330005

mali[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف 

شرح وظایف 

معاونت منابع انسانی

 

 

زینب سبزی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن: 08433362693

نمابر: 08433330005

ensani[at]bargh-ilam.ir

 

شرح وظایف 

 

 

مدیران ستادی

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

 

دکتر جواد رشیدبیگی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق

تلفن: 402-08433333020

نمابر: 08433330005

modiramel[at]bargh-ilam.ir


مهندس احمد کیانی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 08433364459

نمابر: 08433330005

Herasat[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

سوابق خدمتی

شرح وظایف 

مدیر دفتر حقوقی

دفتر روابط عمومی

 

زینب سرواندام

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

تلفن: 08433304433

نمابر: 08433330005

hoghoghi[at]bargh-ilam.ir


محمد محمدیان شمالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن: 08433361049

نمابر: 08433330005

ravabet[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

سوابق خدمتی

مدیر دفتر طراحی و نظارت

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه


مهندس رئوف محمد قاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 236-08433333020

نمابر: 08433330005

mohandesi[at]bargh-ilam.ir

 

مهندس علی بهرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

تلفن: 208-08433333020

نمابر: 08433330005

barnamehrizi[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر دفتر کنترل پروژه

 

مهندس عادل رحیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن: 224-08433333020

نمابر: 08433330005

ict[at]bargh-ilam.ir


مهندس وحید رشیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

تلفن: 228-08433333020

نمابر: 08433330005

mohandesi[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

 

مهندس صداقت ملک زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 08432247762

نمابر: 08433330005

dispatching[at]bargh-ilam.ir


مهندس ماجد نصرت زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اداری و مالی

تلفن: 08432246921

نمابر: 08433330005

bahrebardari[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

سوابق خدمتی

شرح وظایف 

مدیر دفتر بازار برق

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

 

مهندس رحمان صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 08432247758

نمابر: 08433330005

emarket[at]bargh-ilam.ir

 

مهندس اسحق بیش بهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 460-08433333020

نمابر: 08433330005

moshtarakin[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوزام اندازه گیری

 

مهندس فرشته محسن بیگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن: 462-08433333020

نمابر: 08433330005

moshtarakin[at]bargh-ilam.ir


مهندس روح الله رادفر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن: 458-08433333020

نمابر: 08433330005

moshtarakin[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

مدیر دفتر مدیریت مصرف

مدیر امور مالی


مهندس محمدحسین رشنو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

تلفن: 464-08433333020

نمابر: 08433330005

moshtarakin[at]bargh-ilam.ir


شهلا رحیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن: 08433330392

نمابر: 08433330005

mali[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

سوابق خدمتی

مدیر امور تدارکات

مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

 

محسن امیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن: 08433347755

نمابر: 08433330005

mali[at]bargh-ilam.ir

 

فرهاد غیابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن: 08433333020

نمابر: 08433330005

ensani[at]bargh-ilam.ir

شرح وظایف

شرح وظایف

سوابق خدمتی

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 

مهندس خدیجه محمدیاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن: 212-08433333020

نمابر: 08433330005

education[at]bargh-ilam.ir

 

شرح وظایف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس: ایلام، بلوار مدرس، شرکت توزیع برق استان ایلام
کد پستی: 6931995487 نمابر:  08433330005
تلفن: 08433333020-08433333040
پست الکترونیکinfo[at] bargh-ilam.ir
کانال اطلاع رسانی پیام رسان سروش ilambargh@
 
تاریخ بروز رسانی 1403/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق ایلام می باشد.
Powered by DorsaPortal