۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
جهش توليد با مشاركت مردم
انتخاب رنگ:
دسته بندی مطالب
شرایط عمومی تعرفه های برق

شرایط عمومی تعرفه‌های برق

 

1- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند (مشترکین آزاد) با ضریب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود (تعرفه آزاد) ، مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تأیید شرکت تعیین می‌گردد.

2-میانگین ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات کم باری 8 ساعت است،لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از 1460 تجاوزنمی نماید .تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

3-در مورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند (بجز مشترکین خانگی و مشترکین باقدرت 30 کیلووات و کمتر سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضریب 6/0 نسبت به نرخ‌های ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می‌گردد.

4-قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است ، مگر آن که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که دراین صورت 90 درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورت حساب مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات معادل حاصل ضریب 90 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هر کیلووات قدرت می‌باشد.

5-شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی)‌ کلیه مشترکین (به استثنای مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن)) ومشترکین کد تعرفه (3-الف))را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) بهای برق تا 10 درصد قدرت مازاد با ضریب 1.5 و مازاد بر 10 درصد با ضریب 2 محاسبه و دریافت می‌شود.مشترکین کد تعرفه (3-الف)ملزم به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهره برداری معتبر می باشند. در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز، مصارف ماذاد (با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداری و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده )با ضریب 2 و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قدرت مجاز)بر اساس بهای قدرت در کد تعرفه (3-ب)محاسبه و دریافت خواهد شد. 

6-شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌‌های ارایه شده بهای برق مصرف این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب 1،2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

7-بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج بار و کم‌باری) ، بهای قدرت،‌بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می‌باشد که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می‌شود.

8-به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیرخانگی با قدرت بیش از 30 کیلووات ، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از 90 د رصد باشد، بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:

5/ 0 ( ( 2 (مصرف راکتیو) + 2 ( مصرف اکتیو) )/مصرف اکتیو =ضریب قدرت 1-(ضریب قدرت/ % 90 ) = ضریب زیان

 

در مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووارساعت حداکثر معادل 655 ریال خواهد بود.

9-در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند)، کیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.

ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند:

[(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000]

 

ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:

[ ((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1) ]

10-بهای انرژی، بهای قدرت (دیماند) براساس ماههای 30 روزه طراحی گردیده است. لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

11-قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 1/7/87 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 2/11/81) خواهد شد.

12-شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع‌رسانی نمایند.

13-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان و شهرهای چابهار و کنارک برای سه ماهه دی، بهمن و اسفند با ضریب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

14-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروند کنار با در نظر گرفتن الگوی مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106ت028854  مورخ 18/12/82 هیأت محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.

15- هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فرکانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهای برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ پایایی، پایداری و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشترکین با اعلام مرکز کنترل شبکه به طور موقت محدود و یا قطع گردد، بهای قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسباً تعدیل خواهد شد:

ضریب تعدیل بهای قدرت × بهای قدرت قراردادی = بهای قدرت تعدیل شده

 

- 1 = ضریب تعدیل بهای قدرت

مجموع [حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت] در هر دوره

قدرت قراردادی اشتراک × تعداد روزهای دوره × 24

 

16-مبلغ ثابت ماهانه یاآبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد:

 

دسته بندی مشترکین

مبلغ آبونمان- ریال در ماه

کلیه مشترکین با قدرت 30کیلو وات و بیشتر

99000

کلیه مشترکین با قدرت 30کیلو وات و کمتر

11000

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/26
تعداد بازدید:
18190
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:201
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس: ایلام، بلوار مدرس، شرکت توزیع برق استان ایلام
کد پستی: 6931995487 نمابر:  08433330005
تلفن: 08433333020-08433333040
پست الکترونیکinfo[at] bargh-ilam.ir
کانال اطلاع رسانی پیام رسان سروش ilambargh@
 
تاریخ بروز رسانی 1403/01/21
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق ایلام می باشد.
Powered by DorsaPortal