۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
انتخاب رنگ:
دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی : رامین خدابخشی
سمت : کارشناس امنیت اطلاعات و پشتیبانی شبکه
موضوع پاسخگویی : مدیر پورتال سازمانی
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: info@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : محمد محمدیان شمالی
سمت : کارشناس روابط عمومی
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اخبار، اطلاعات تماس با ما، گالری عکس، درج اطلاعیه، مراسم تجلیل، نمایشگاه ها، بازدید،سامانه شکایات.
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: ravabet@bargh-ilam.ir
 تلفن تماس :08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : بهزاد احمدبیگی
سمت : کارشناس آموزش و برنامه ریزی
موضوع پاسخگویی : منابع انسانی - سامانه پیشنهادات
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: ensani@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : فاطمه جمشیدی
سمت : رئیس گروه تحقیقات
موضوع پاسخگویی : دفتر تحقیقات - آمار و اطلاعات.
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: research@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : مالک نظرپور
سمت : رئیس گروه ایمنی و کنترل ضایعات
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات گروه ایمنی
آدرس پستی : ایلام - بلوار صنایع - دفتر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: saefty@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : خالد جلیلیان
سمت : رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آدرس پستی : ایلام - بلوار صنایع - دفتر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: bahrebardari@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : مصطفی غدیری
سمت :  کارشناس برنامه ریزی و برآورد بار
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات انرژی های پاک و تجدیدپذیر
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: barnamehrizi@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : زینب پورصفر
سمت : رئیس گروه فناوری اطلاعات
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات امور بانوان
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: ict@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : رضا انوری پور
سمت : کارشناس دیسپاچینگ
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات بهره برداری
آدرس پستی : ایلام - بلوار صنایع - دفتر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: bahrebardari@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : عیسی رادفر
سمت : کارشناس استانداردها و دستورالعملهای فنی تجهیزات
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش اطلاعات دفتر مهندسی و نظارت
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: mohandesi@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : طاهره قنبری
سمت : کارشناس امور قراردادها
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش مناقصات و مزایده ها
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: agreement@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : ثریا نقدی
سمت : کارشناس اداره خرید و کارپردازی
موضوع پاسخگویی : ثبت و ویرایش استعلام ها
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: shopping@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
 
نام و نام خانوادگی : آمنه نظری
سمت :  کارشناس قرائت دفتر فروش انرژی
موضوع پاسخگویی : سامانه مدیریت انرژی (iranesp.ir)
آدرس پستی : ایلام - بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
پست الکترونیک: moshtarakin@bargh-ilam.ir
تلفن تماس : 08433333040-08433333020
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق ایلام می باشد.
Powered by DorsaPortal