۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها